Dự báo đô la Canada: Tấn công USD / CAD Hỗ trợ trước FOMC

Dự báo Đô la Canada: Đô la Mỹ gần mức thấp nhất so với Đô la Canada và bạn có thể kiếm tiền từ đợt tăng thị trường tiếp theo. Bạn nên bán để bảo vệ Đô la Canada nếu thị trường chạm mức thấp và sau đó bật lên hoặc nếu Đô la Mỹ đang suy yếu và bạn có thể mua ngay bây giờ để kiếm lợi nhuận sau này. Vì vậy, làm thế nào để một người dự báo kiếm tiền?

Để làm điều này, bạn cần có một dự báo tiền tệ rất tốt dự đoán sự chuyển động của Đô la Mỹ so với Đô la Canada trước các cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và các thông báo của họ. Một người dự báo tốt sẽ dự báo xu hướng tăng, xu hướng giảm, triển vọng giảm hoặc tăng, nơi bạn mong đợi hỗ trợ hành động, kháng cự hành động và hành động giá theo sau.

Sức mạnh của đồng đô la Mỹ và môi trường kinh tế. Đô la Mỹ càng mạnh thì Đô la Canada sẽ càng đắt. Đó chỉ là một mối tương quan kinh tế đơn giản.

Các nhà dự báo sử dụng Lịch kinh tế làm tài liệu tham khảo chính của họ. Họ sử dụng ngày thông báo của FOMC và nhận thấy mức độ thường xuyên xảy ra trong các chu kỳ kinh tế, khi nền kinh tế suy yếu, khi Đô la Mỹ yếu và khi nào nó mạnh lên.

Mặc dù các nhà dự báo có thể hiểu ý nghĩa của lịch, họ không thể dự đoán thời gian thực tế của những sự kiện này. Khi Đô la Mỹ mạnh lên thì đó là khi nền kinh tế mạnh, nhưng khi Đô la Mỹ suy yếu thì nền kinh tế lại yếu.

Các nhà dự báo cũng sử dụng DOW của Hoa Kỳ để giúp dự đoán các Điều kiện kinh tế và định hướng của nền kinh tế. Bạn có thể nghĩ về chỉ số Dow là Chỉ số Dow Jones, ngoại trừ đó là chỉ số dài hạn tăng và giảm, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên hoặc chỉ giảm nhẹ.

Khoảng thời gian kể từ lần suy thoái cuối cùng trong điều kiện kinh tế và sức mạnh của nền kinh tế cũng là một phần quan trọng của dự báo. Trong khi các dự báo kinh tế có thể gây hiểu nhầm, người ta có thể nhận được các dự báo rất chính xác bằng cách tính đến cả ba yếu tố này.

Điều rất quan trọng cần lưu ý các nhà dự báo đang thực sự đưa ra các chỉ số kinh tế. Khi tìm kiếm các chỉ số kinh tế để sử dụng, hãy tìm các chỉ số sau:

Phân tích này giúp xác định một mô hình chuyển động tiền tệ là một xu hướng. Là một nhà giao dịch, bạn sẽ muốn biết lĩnh vực nào liên tục tăng hoặc giảm và lĩnh vực nào không thay đổi.

Một hỗ trợ mạnh mẽ là Đô la Mỹ trong một khoảng thời gian dài. Nếu một loại tiền tệ chỉ đi xuống trong một chu kỳ kinh tế yếu, thì không còn mức hỗ trợ Đô la Mỹ nữa. Đô la Mỹ dễ bị tổn thương ở các mức dưới mức hỗ trợ này.

Khi một loại tiền tệ đã ổn định trong nhiều năm, sức mạnh của hỗ trợ sẽ được gọi là đường xu hướng. Đây là mức hỗ trợ yếu nhất vì tiền tệ sẽ mất sức mạnh ở bất kỳ cấp nào trên nó.

Các nhà dự báo cũng nên kiểm tra với các ngân hàng về tỷ lệ chiết khấu họ đang sử dụng. KhiU.S. Đô la suy yếu so với Đô la Canada, Ngân hàng Dự trữ Canada sẽ điều chỉnh giá trị bảng cân đối kế toán của họ bằng cách làm cho nó xuất hiện mạnh hơn.